Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest NETPRINT S.C. z siedzibą w Oświęcimiu, Unii Europejskiej 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem REGON: 120982154. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5. Usługodawca jest administratorem danych. Jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: nazwę firmy, imię, nazwisko, adres firmy, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
6. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
7. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do wykonania usługi, realizacji zamówienia, wysyłki korespondencji elektronicznej (zgodnie z z wyrażoną przez Ciebie wolą).

§3. Prawa i obowiązki

8. W każdej chwil masz możliwość wglądu, edycji, usunięcia lub przekazania swoich danych do innego, wskazanego przez Ciebie podmiotu,
9. Inspektorem nadzoru danych osobowych zgodnie z RODO, powołany na mocy wewnętrznej uchwały z dnia 25-05-2018 jest Jerzy Wasiela, tel/fax: 33 84 27 44 wew. 20, j.wasiela(at)netprint.com.pl,
10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych do wskazanego Inspektora Nadzoru Danych Osobowych,
11. Administrator nie udostępnia przekazanych danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę,
12. Administrator zastrzega prawo przetwarzania danych osobowych w celach windykacyjnych lub sądowych,
13. Użytkownik może wnieść skargę dotyczącą ww. polityki oraz sposobu przetwarzania i przechowywania jego danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
14. Kwestie nieuregulowane rozstrzyga Sąd odpowiedni dla miejsca prowadzenia działalności przez Administratora,

§4. Dane osobowe i zgody

15a. Użytkownicy strony mają możliwość pobrania swoich danych w dwóch formatach – JSON i CSV i zobaczenia, jakie dane są przetwarzane przez stronę,
15b. Użytkownik dowie się również w łatwy sposób jakie zgody wyraził, kiedy je wyraził i z jakiego adresu IP np, że zaakceptował regulamin określonego dnia z danego adresu IP.
a). Zalogowany użytkownik znajdzie tę opcję w kolumnie Moje konto – Moje zgody – Moje dane osobowe.
16. Zalogowany klient może w każdej chwili usunąć swoje konto. Tym sposobem usuną się wszystkie jego dane osobowe przetwarzane przez stronę i cofną się wyrażone zgody np. na przesyłanie newslettera,
a). Zalogowany użytkownik znajdzie tę opcję w kolumnie Moje konto – Usuń konto.
17. Zgodę na wysyłkę newslettera użytkownik zalogowany może cofnąć wpisując ponownie swój adres w pole newsletter

 

x

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Akcpetuję Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności